Proces Verbal Predare Primire Auto

Proces Verbal Predare Primire Auto

Acte Necesare Persoane Fizice – DGITL Sector 6 Act dobândire (copie şi original), poate fi: vânzare-cumpărare (5 exemplare) , factură (3 exemplare), contract de leasing/novaţie și proces verbal de predare-primire, chitanţă vamală, hotărâre AGA sau decizie...